The Breeder

Jeanette

*Short English versjon further down.*

Det er jeg som er innehaver av Kennel navnet. Jeg har selv holdt på med trening av hund siden «barndommen».

Min store interesse for hund førte til at jeg søkte meg som røkter til Forsvarets Hundeskole under min Førstegangstjeneste i Forsvaret. Under denne perioden lærte jeg utrolig mye om hundehold, figurant arbeid og jeg gikk som assistent for vetrinæren ved generell vetrinær tjeneste og operasjoner.  Etter denne perioden søkte jeg jobb som søkshundefører i Forsvaret. Jeg jobbet da i 3,5år som operativ søkshundefører og godkjente 2 tjenestehunder i løpet av den perioden. Jeg opparbeidet med også erfaring innen forsjellige raser denne perioden som for eksempel Toller, Labrador, Jakt Springer, Schäferhund.

Jobber nå innen offentlig etat.

Jeg er var godkjent trinn 1.instruktør i NKK. Jeg har for det meste holdt sporkurs og brukslydighetskurs og har derfor ikke beholdt statusen da den gjelder valpe/hverdagslydighets kurs. Har gjennomført Kynologi Kurs hos NKK. 

Har vært :

  • Kasserer og senere leder  i brukskomiteen i Stovner Hk.
  • Nestleder i Australske Gjeterhunder Norge 2010-2011
  • Styremedlem Norsk Brukshundsports Forbund 2011-2013
  • Leder i Australske Gjeterhunder Norge 2011-2012
  • Nestleder i Australske Gjeterhunder Norge 2014-2016

Jeg holder også iblandt sporkurs for klubber eller leid inn som instruktør privat.

2017: for øyeblikket har jeg en liten pause fra det mer aktive konkurranse livet etter å ha vært svært aktiv fra 2000 til nå enten med tjenestehund eller full satsing på konkurranse med store mål. Nå har vi en «pause». Noe konkurranse er det, men med mindre ambisjoner og dermed også færre starter 🙂 Kanskje kommer jeg sterkere tilbake om noen år når lysten til å satse kommer tilbake.

Jeg er opptatt av at hunder skal være vellfungerende i det daglige, så vell som en utholdene arbeidshund.

My interest for training dogs started already in my childhood, and my first breed was Tibetan Spaniel. So my «career» with dogs started at 12 years as a junior handler (not as «pro» as the judgment are thees days) and showing my own dogs. My interest for obedience started to evolve and also my interest for training dogs in other ways. So I ended up in the Norwegian Army, first 1 year being kennel and veterinary helper at the Norwegian Armies training senter for dogs, then continuing on as an canine dog handler for 3,5 years. During this periode I took care of a number of dogs, and trained and used many different breeds. Mainly GSD but also other working breeds. I used and trained sniffer/detection dogs.

After that I was «just» a dog owner with a great interest in working breeds and competition in obedience and our Nordic working program. But I also wanted a dog I could take «everywhere» in my daily life. And ended up with Australian Kelpie. I still love to show dogs, and many of mye friends are active there. So during the winter (not much training and competition in Norway during the winter 😉 ) I show my dogs.

I want mye dogs to be functional in my daily life as well as a working dog.

2017: at the moment I’m having a «break» from the high level competition and just enjoying training and some small competitions every now and then. But not with huge goals. For 16 years I have had huge goals first with military service dogs and later as competition dogs. At the moment we are enjoying training with smaller goals and having fun. I might come back stronger later, or just continue for some years with my small goals 🙂