Information about my breeding and plans

Med forbeholdt om helsetester og mentaltester er som forventet er planen trolig/Our future plans:

Next litters is planned for spring/summer 2024. It will then be on Deepeyes The Bitch Is Back IX, male is decided but it will not be published before «Dory» has had her heart US.

2024/25 Deepeyes Delicious VIII will probably be leased for a litter. Male is still undecided, but up in the air 🙃 just awaiting his first litters HD results.

Inntil det henviser vi til raseklubben i Norge eller i Sverige.

Mange spør om jeg kan anbefale kull og hjelpe de med å finne valp. Dette er noe jeg ikke gjør lengre da det er veldig ressurskrevende og jeg har dårlig erfaring med det med mindre jeg kjenner deg personlig og forstår akkurat hva du er ute etter. Beklager dette 🙂

********************

In the mean time you can contact other breeders, you can look at the breed club in Norway, or Sweden.

*****

First Norwegian on the subject, then english 🙂

Short: health off the breed (in my eyes)

Kort: helse på Australian Kelpie (min mening)

******

Hva ønsker jeg av deg som valpekjøper:

En AK er en meget aktiv rase som krever en aktiv eier. Dette fører jo med seg at du som kjøper må ha en interesse av å aktivisere hunden din. Du trenger ikke å konkurrere, men gi hunden din mental og fysisk stimuli.

Jeg vil at du som valpekjøper HD røntger hunden din. Jeg ønsker også at dere også AD røntger og gjerne ryggrøntger hundene. Dette gir meg som oppdretter en bedre oversikt over helsen til kullet og hva som er mitt resultat som oppdretter. Ikke minst gi beskjed til meg om det er noen problemer med helsen. Det gir meg også mulighet til å planlegge videre avl.

Jeg kommer til å gjøre forsøk på å få organisert mentaltest for kullet. Om jeg klarer dette så ønsker jeg at dere deltar. Om ikke dere kan delta på det jeg organiserer for kullet så håper jeg at dere får deltat på en mentaltest der dere bor. Dette er også en viktig del for min avl. Mental helse er arvelig og det resultatet dem gir forteller noe om avlsdyrene som har vært i bruk.

Jeg dekker 100% av påmeldingen til MH.

What do I want from you as a puppy buyer:

An Australian Kelpie is an active breed that needs an active owner. There for I expect my puppy owners to be active with there dogs! You dont need to compete, but be active and give your dog physical and mental exercise.

I want ALL my puppy owners to officially hd/hip check there dogs after they are one year old. I also like you to do elbows and back xray. This is so I can evaluate my breeding and keep breeding healthy dogs. I also expect you to contact me if there are any health issues I should know of.

I always try to arrange Mental Description (MH) for my litters. I know that not every country have this, but I do hope that if its not to expensive that you can come to this. Or do it in your own country at a later time, either a MH or similar.

Health and mental parts of the dogs are hereditary there for this is very important for me so I can collect as much information as possible.

Puppies are not delivered before 8 weeks, If I am keeping a puppy longer we need to have an agreement in advance.

I will pay for 50% of the mental description.

*******

Ved kjøp av valp fra kennel Deepeyes:

Jeg legger stort vekt på at valpene skal få den rette pregningen og sosialiseringen før valpen forlater meg.

Valpene leveres med helseattest, vaskinert, behandlet mot innvollsorm, id-merket og registrert i NKK.

Ved salg brukes NKK sin kjøpekontrakt.

Jeg har full retur rett inn til hunden fyller 2 år, uten spørsmål. (mer utfyllende detaljer i kontrakten om dette)

Jeg kommer også til å stille meg til disposisjon ved evt problemer (store som små) eller annet dere måtte lure på.

Ta kontakt for mer utfyllende opplysninger!

What do you get when you buy a puppy:

I put a lot of time in the social and environment training on my litters, and do as much as I can (with out overwhelming them) in the short amount of time I have the puppies. I try to give them a good basic package that you can continue to work with.

All puppies are delivered with a veterinary certificate of health no older then 14 days, have been dewormed and vaccinated as recommended by veterinary in Norway, chipped and registered in the Norwegian Kennel club.

I use the Norwegian kennel club buyers contrakt and give a two years guaranty.

And I’m always available for questions.

Please contact me for further details.

*********************

Avlsmål:

Tenkte jeg skulle skrive litt om avlsmålene mine. Jeg kommer ikke til å avle på hundene med mindre jeg mener att dette er en bra brukshund! (Og det er ikke bare jeg som skal mene det!) Jeg har ett ønske om avle på nervefaste hunder, med bra bruks/sports-arbeid. Det betyr att jeg vil att hundene skal ha god konsentrasjon, utholdenhet, sammarbeidsvilje og sist men ikke mins bra avreagering.Hundene skal selvsagt være sunne og friske. Ett rasetypisk eksteriør skal de også ha. Jeg er ikke ute etter de grove-tunge hundene, heller ikke de som ser ut som de er mynder. Jeg ønsker den moderate hunden. Eksteriør, utover det å være sundt bygget, vil aldri gå forann helse, mentalitet og bruksegenskaper. Det er mer en bonus. Så er du ute etter en hund som primært skal være en show hund, så vil jeg anbefal deg å titte andre steder. Jeg er først og fremst ute etter å produsere en aktiv sports og brukshund.

Hannhunder bli valgt utifra MH-tester, Bruksegenskaper og linjer- søsken/annen slekt sine egenskaper . Jeg kommer selv til å reise for å titte på hannhundene. Mentaltester forteller ikke alt om hunden. Det fins mange hunder som har middelmådige mentaltester som er meget bra arbeidshunder og omvendt. En test forteller noe om hva som “bor” i hunden, men ikke evnen hunden har til å bruke dem. Men det dukker selvsagt opp unntak. Ibland må man avle utenfor komforsonen og bruke hannhunder som kommer fra land hvor dette ikke er mulig. Helsetester er selvsagt ett må krav, jeg vil også at det da er en hannhund som har blitt voksen(over 4-5 år) og forhåpentligvis ha noen jobbmeritter som fins i det landet. (agility/lydighet/gjeting o.l. )

Behovet vil dukke opp ibland for å gå utenfor mine grunnleggende krav for at det ikke skal bli for mye innavl i rasen.

Jeg mener det er viktigere å bruke hunder i avl som har bevist at dem fungerer i nye miljø og er utholdene i konkurranser enn en hund som har gjort en “knall” bra mh, men ikke har vist sin verdi på noen annen måte i konkurranser eller praktisk arbeid. Men det fins alltid ett «men» der også, for det fins linjer/søsken som har vist sin verdi og av andre årsaker kan det være bedre for rasen å bruke søsken som kanskje ikke har kommet til ett «konkurranse» hjem. Eller for å åpne muligheten for videre avl.

Desverre så er det ikke alle land som har de mulighetene som i norden med mentaltester og bruksprøver.

Men først og fremst vil jeg ha hunder som fungerer i det daglige, det meste av tiden skal man leve med hunden og ikke trene/konkurrere med den.

Jeg produserer ikke hunder hvor utstilling er primærmålet, men prøver holde meg så nær rasestandaren som mulig uten at det skal gå ut over mentalitet eller arbeidsegenskaper.

Kort oppsumert så vil jeg ha fram:

Bra helse

Arbeidsvillige hunder

Ett vellfungerende eksteriør

Sosiale hunder

Fire ting på en gang får man skjeldent/aldri. Det man skal huske på er jo at disse fire punktene mer eller mindre overlapper hverandre. Hvis hunden ikke har bra helse så har den ikke villighet/kapasitet til å jobbe. Har den ett dårlig eksteriør så vil den ha problemer med å ta seg fram/får slitasje. Men det er viktig å huske på at en hund ikke er ett “kinderegg” og at den perfekt hund ikke fins. Selv om det er den oppdrettere strever etter og bør ha som mål i sin avl. Og for å komme videre i avlen må man også ibland tenke litt utenfor linjene og la noen krav ligge til fordel for magefølesen.

Mine egene tisper skal gå MH og ha sport/bruks resultater før valpekull. Jeg prøver også la de bli nærmere 4 år ved første kull med tanke på utviklingssykdommer som fins på rasen.

Förverts hundene senker jeg kravene da jeg ikke kan forvente at alle har samme interessen for bruks eller har erfaring nok til innlæring av alle øvelsene på kort tid. Men de skal gå MH. Jeg holder også god kontakt med förvertene og prøver ha hundene hjemme hos meg over kortere og lengre perioder for å selv føle litt på de før jeg tar avgjørelse om de skal i avl eller ikke.

Dette blir veldig kort fortalt, men ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

About my breeding:

I’m not going to breed a dog unless I think its a good worker/sportsdog. I have a goal to breed dogs with good nerves and good drive. That means that I want them to have a good concentration, stamina, cooporation with the handler og last but not least: the ability to work and «forget» pressure and environment around them even if something happen. (Sorry, not easy to translate this part).

The dogs should be healthy both in mind and construction. And look like a Kelpie. I’m not trying to breed the heaviest dogs in bone but not trying to make «sighthounds» either. I want the golden middle, the moderat dog. Construction, other then being healthy build, will not come before health, mentality or working ability. A dog that does very good at shows are more a «bonus». So if you are looking for a dog primarily for showing, you should look at an other kennel 😉 I’m first breeding for sport and work.

But its also important for me that the dog should function in the daily life, we keep them in our home and they are more there then at training.

This english version is a bit shorter then the Norwegian version, but just so summerize:

A healty dog

A dog that can work

A functional body

Social dogs

Those four points in the summery are overlap each other. If a working dog has bad health it want have the capacity or willingness to work, a bad body will give the dog injury and wear at an early age and so on. The dog is not a «kinder egg», a dog is never perfect, but I strive to reach that dog as every breeder do.

And at the end: sometimes dogs don’t have all the results that I want, but then I will follow my gut feeling and experience as a dog handler for several years in the army and my years with a working/sports dog. Sometimes even the «good» dogs I have a bad gut feeling on, and will do the same even if it looks good on «the paper» and dont breed the dogs.

It’s very short and not easy to get all my thoughts down on paper. But this is at least a taste 🙂

Don’t hasitate to ask.

**

This is a blog that I wrote a couple of years ago, that I still think relevant. And it shows some of mye thoughts about how I want an Australian Kelpie to be:

«I want a dog that has everything»…..

… but it must be easy to handle from puppyhood and onwards!

«Oh?!» I respond.

I get such mails all the time, and I believe that we have a bit different conception of what a dog that has «everything» actually is, if one also requires it be easy to handle from the start. But then again, we have different experiences that define what we mean with an «easy» puppy. I rarely find puppies and young dogs demanding, being what they are, i.e. puppy or young dog. Exasperating, tiresome, pain-in-the-ass etc yes, but not «demanding».

And then one recieves all these referrals from people whom want high hunting/chasing drive, the will to grab and hold, enormous object interest, high intensity and eagerness and stamina to work hard. But they also want a dog already adapted to everyday life, which effortlessly settles down in any environment and which does so all by itself from day 1. This does not make sense in my mind. A such intense and aware dog is actually intense and aware, so one simply must be prepared to invest some effort and work in finding the famous off-switch.

And yes, I do see bred AKs that are switched, for 2 reasons. You have the dog whose owner says «No, I have to play a bit with it before we can start training». Ok? Your dog is actually not ready to work before you have spent 5-10 minutes to get it sufficiently fired up before it finds any training interesting.. Or the dog that is actually so affected by the surroundings that it capitulates. No, they do not have to exhibit any fear to be affected by the surroundings, but there are many AKs that I think are very good at closing down into themselves, and refusing to relate to the surroundings is a very easy way out from any pressure. Of course, more adult and mature dogs are better at relaxing in any environment, but having to «turn them on and finding the on-switch» – I don’t think that is logical for any working dog according to my heart.

I feel that the dog with descriptions like «high prey drive, high will to grab and hold, high intensity etc», is disappearing in the breed. I seem to see more and more Shelpies (no offence to Sheltie owners!). But the Kelpie is becoming a breed for «everyone». There is a production of dogs that are social, secure, do good mental tests and so forth, but they are not working dogs. They are like potatoes, can be used a little for this and a little for that, they can run a bit, they can do a spot of Obedience but they do not WORK. They are not working dogs, they are not a work. One has a secure and good dog with average endurance. Just like many-many other breeds.There are many fine dogs amongst the kelpies, but it is harder and harder to find the true Kelpie.

Ok, so I have had AKs only 14 years, but I have been above average engaged in the breed these 14 years. I have worked professionally with working dog breeds – German Shepherd, Malinois, Working Springer Spaniel, Working Labrador etc and I expect the kelpie to have the same interest and eagerness to work, and I expect the same stamina and endurance, but the Kelpie seems to be becoming more and more similar to «average German Shepherds, normal Springer Spaniel, normal Labrador». The AK is becoming more and more show bred which one often can observe in kelpie discussions in various fora. I follow several International groups and when questions about height, eye colour, heaviness of build is more engaging than discussing working properties, then there is a wrong focus. When one then uses breeding stock from countries where there is close to zero focus on work ability, and then you breed that for generation after generation, then one knows where it will end. One will get the «mediocre» Kelpie that is very good looking, like so many other breeds. And when the body is very good looking in dog shows, then I often see that the dogs that are heavily built, though nicely constructed, often are the dogs that suffer from injuries. I often look at both AKs and ACDs at shows, either in person or on films from the large international shows, and the AK is actually becoming a heavier built dog with more substance than even ACD’s in countries where ACDs are numerous.

One does not need to look further than to the horse world or to sports, to observe that appearnce is closely connected to how well functioning the individual is in the corresponding field/sport. No the Kelpie should not be a whippet, nor should it be a Bull dog in appearance. It is supposed to be a moderate dog (though there will always be extremes).

So where am I going with all this? No, I don’t really know .. It is probably just a load of nonsense for may. But I think I have begun to understand which route I’ll choose to preserve the Kelpie as a Working Dog as I think it should be. An AK can have as many Champion Titles as may be, but if it barely can make it through a class 2 Obedience program and must struggle through an A-program or Elite Obedience, then what are the titles worth? Work motivation should not be an issue with an AK!! And yes it is harder to find suitable puppy buyers when dogs have that will to work and intensity, and of course it has some consequences when the dogs are so high in intensity, but come on: we are breeding working dogs that function in families, not family dogs that can be trained a little once a weekin the local dog club while the owners drink coffee. To me it is becoming more and more difficult to find the Kelpie I want – so we’ll see what the future brings..»