MH kull V

Done 13.09.2015 for Tuuri, Nils and Logi.

Skessa did it May 2016.

Hera did the LTE april 2017: approved 86 points and secure on shoots.

Puk and Banjo are not going to do MH do to the great distance to a country with MH. But Puk has approved BH and other mentalt test for being a «office dog» and «good citizens» dog.

1
2
3
4
5
1a. KONTAKT Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Nils
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Logi, Skessa
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
Tuuri
1b. KONTAKT Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Skessa
Följer med motvilligt.
Nils
Följer med hela sträckan, neutral.
Följer med villigt. Engagerar sig.
Logi
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
Tuuri
1c. KONTAKT Hantering
Handtering ej gjennomförd.
Nils, Skessa
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.    
Tuuri, Logi
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
2a. LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Skessa
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Tuuri, Nils, Logi
2b. LEK 1 Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Nils, Skessa
Griper direkt med hela munnen.
Tuuri, Logi
Griper direkt, hugger föremålet. 
2c. LEK 1 Dragkamp
Gripe ej.
Nils, Skessa
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter – drar emot, släpper, tar om.
Tuuri, Logi
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande
Startar ej.
Logi-1
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Tuuri-1
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Tuuri – 2Nils – 1 & 2Logi – 2
Skessa – 1&2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Logi -1
Skessa -1
Griper ej, nosar på föremålet. 
Nils – 1Logi -2Skessa – 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Tuuri – 1 & 2
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Nils – 2

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Skessa
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
Tuuri, Logi
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
Nils

5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Viser inge hotbetenden.
Logi
 
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.
Tuuri, Nils, Skessa
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp.
Tuuri, Nils
Går inte fram innen tid
Logi
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Skessa
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.
Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Logi
Visar enstaka hotbeteenden.
Tuuri
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Nils
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Skessa
Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
Nils
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Tuuri, Logi
Går fram till overallen utan hjälp.
Skessa

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Tuuri, Logi, Skessa
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Nils
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. 
Nils, Logi
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Tuuri, Skessa
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar. Kort stopp.
Tuuri, Nils, Logi
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Skessa
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Skessa
Går fram till skramlet utan hjälp.
Tuuri, Nils, Logi
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Nils
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Tuuri, Logi
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Skessa
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Nils
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Tuuri, Logi, Skessa
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittat till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
Logi
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Tuuri, Nils
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
Skessa
8c. SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Logi, Skessa
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Tuuri
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Nils
8d. SPÖKEN Nyfikenhet
Går inte fram inom tiden.
Nils, Logi
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Tuuri
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Skessa
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt från fig uten å besvare den.
Nils
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Tuuri, Logi
Tar kontakt själv. Balanserad
Skessa
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Skessa
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Tuuri, Nils, Logi
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande
Griper ej.
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Skessa
Griper tversamt eller med framtänderna.
Tuuri, Nils, Logi
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Tuuri, Nils, Logi, Skessa
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.