MH kull II

Ikke, Harly, Strider og Balrog gikk sin MH 17.09.2011

Emmett gikk sin MH 28.10.2012

Bob gikk MH 22.10.2011

1
2
3
4
5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Harly, Ikke, Balrog, Strider, Emmett Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.Bob
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka.Bob Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.Ikke Följer med hela sträckan, neutral.Harly, Emmett Följer med villigt. Engagerar sig.Balrog, Strider Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.Ikke
*ikke gjennomført da hun trekker seg.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.Bob, Emmett Accepterar. Är neutral.Harly, Balrog Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.Strider Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse.Emmett Leker – startar långsamt men blir aktiv.Bob Leker aktivt, startar snabbt.Harly, Ikke, Balrog, Strider Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 Gripande Griper ej.Emmett Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Harly, Strider Griper direkt med hela munnen.Ikke, Balrog, Bob  Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej.Emmett Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.Harly, Ikke, Strider, Bob Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.Balrog Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande Startar ej.Harly-1 Startar men avbryterStrider-1Emmett x 2

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Harly-2Balrog-1

Strider-2

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.Ikke- 1+2Balrog -2

Bob x 2

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.Harly-1Strider-1

Emmett x 2

Griper ej, nosar på föremålet. Ikke-1Strider-2

Bob – 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Harly-2Ikke-2

Balrog-1

Bob -1

 

Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Balrog-2 

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.Bob Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter handHarly, Balrog, Strider  Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.Ikke, Emmett

5a. AVST.LEK Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.Balrog Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Harly, Strider, Bob Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.Ikke Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.Harly, Ikke, Balrog, Strider, Bob Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.Emmett Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.Ikke, Balrog, Emmett  Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Bob Går fram till den dolda men talande figuranten.Harly, Strider Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.Ikke, Balrog, Emmett Leker ej men visar intresse.Strider Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.Harly, Bob Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.Ikke, Balrog, Emmett Blir aktiv men avbryter.Bob Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Harly, Strider Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.Ikke, Bob Hukar sig och stannar.Strider Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Harly, Balrog, Bob Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.Harly, Ikke, Bob Visar flera hotbeteenden under längre tid.Balrog, Strider, Emmett Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.Balrog, Bob Går fram till overallen när föraren står bredvid.Harly, Emmett Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Strider Går fram till overallen utan hjälp.Ikke

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Ikke Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.Harly, Strider Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.Balrog, Bob,  Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Emmett Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.Harly, Balrog, Strider, Bob, Emmett Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.Ikke Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar. Kort stopp.Strider Hukar sig och stannar.Balrog Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Harly, Ikke Flyr högst 5 meter.Emmett Flyr mer än 5 meter.Bob

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.Emmett Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Bob Går fram till skramlet utan hjälp.Harly, Ikke, Balrog, Strider
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Ikke, Strider Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.Harly, Balrog, Bob, Emmett Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.Harly, Ikke, Balrog, Strider, Bob Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Emmett Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.Strider, Emmett Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.Harly, Bob Visar flera hotbeteenden och någon attack.Balrog Visar hotbeteenden och flera attacker.Ikke

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då.Emmett Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.Strider Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.Harly, Ikke, Balrog, Bob Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Ikke Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Strider, Emmett Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Balrog, Bob Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.Harly
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.Bob Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.Ikke, Balrog Går fram till spöket när föraren står bredvid.Harly, Emmett Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.Strider Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.Emmett Besvarar kontakt när figurant bjuder.Harly, Balrog, Bob Tar kontakt själv. Balanserad.Ikke, Strider Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv.Bob, Emmett Leker aktivt, startar snabbt.Harly, Ikke, Balrog, Strider Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande Griper ej.Emmett Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Harly, Ikke, Balrog Griper direkt med hela munnen.Strider, Bob Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Harly, Ikke, Balrog, Strider, Bob Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.Emmett Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.