MH kull VII

MH: 25.05.2019 (13 months) Pippa, Ådi, Izzac, Ralph & Spock.

15.06.2019 Troll

1
2
3
4
5
1a. KONTAKT Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph, Troll

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt.
Följer med hela sträckan, neutral.
Följer med villigt. Engagerar sig.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph, Troll

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering
Handtering ej gjennomförd.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.

Ådi, Ralph, Troll

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. 
Pippa, Izzac, Spock
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
2a. LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.

Pippa, Ådi, Ralph, Troll

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Izzac, Spock

2b. LEK 1 Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Izzac, Ralph

Griper direkt med hela munnen.

Pippa, Spock, Ådi, Troll

Griper direkt, hugger föremålet. 
2c. LEK 1 Dragkamp
Gripe ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Izzac, Ralph

Biter – drar emot, släpper, tar om.

Pippa, Spock, Ådi, Troll

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande
Startar ej.

Troll 1x

Startar men avbryter.

Ralph 2x

Troll 2x

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Pippa 2x

Ralph 1x

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Pippa 1x

Izzac x2

Spock x2

Ådi x2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Ralph 2x

Troll x2

Griper ej, nosar på föremålet.

Pippa x2

Izzac x2

Spock 1x

Ådi x2

Ralph 1x

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper.
Spock 2x
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Pippa, Spock, Ådi, Ralph

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Izzac

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

Troll


5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph, Troll

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEKHot/agg.
Viser inge hotbetenden.

Izzac, Ådi, Troll


 
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Spock, Ralph

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Pippa

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEKNyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp.Går inte fram innen tid
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Ralph

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Pippa

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Spock, Ådi, Troll

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Izzac

5d. AVST.LEKLeklust
Visar inget intresse.

Troll

Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Pippa, Ralph

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Izzac, Spock, Ådi

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.

Troll

 
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Pippa, Izzac, Spock, Ralph

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Ådi

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Troll

Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.

Pippa, Izzac, Ådi, Ralph

Visar enstaka hotbeteenden.

Spock, Troll

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Troll

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Spock

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Pippa, Ådi

Går fram till overallen utan hjälp.

Izzac, Ralph


6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Troll

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. 

Pippa, Izzac, Ådi, Ralph, Troll

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Spock

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar. Kort stopp.

Izzac, Ådi

Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pippa, Spock, Ralph, Troll

Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Ralph, Troll

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Pippa,Izzac, Spock, Ådi, Ralph, Troll

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.

Ådi, Ralph, Troll

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Izzac, Spock

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Pippa

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.

Ådi, Troll

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Pippa, Izzac, Spock, Ralph

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittat till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Spock, Ådi, Ralph, Troll

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

Pippa, Izzac

8c. SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Izzac

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Pippa, Ådi, Troll

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Spock

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Ralph

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram til fig når föreren tagit av figs huvudbonad.
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Pippa, Spock, Ådi

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Ralph, Troll

Går fram till spöket utan hjälp.

Izzac

8e. SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt från fig uten å besvare den.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Pippa, Spock, Ådi, Troll

Tar kontakt själv. Balanserad

Izzac, Ralph

 
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.

Ralph

Leker – startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.

Pippa, Izzac, Spock, Ådi, Troll

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande
Griper ej.

Pippa

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Izzac, Ådi, Ralph

Griper tversamt eller med framtänderna.

Troll

Griper direkt med hela munnen.

Spock

Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Pippa, Spock, Ådi, Ralph, Troll

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Izzac *

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.
  • Izzac løpte hele veien til figuranten som skyter for å undersøke.